Arşiv Maliyetiniz Azalsın

e-Fatura ile arşivleme maliyetinizden kurtulun. e-Fatura firmaların çalışma ortamlarına daha çok yoğunlaşmalarını, yer ve insan kaynağından tasarruf etmelerini sağlar.

e-Fatura ile Zamandan Tasarruf Sağlayın

e-Fatura ile zamandan tasarruf edebilirsiniz. Faturalarınızı daha hızlı ve kolay basabildiğiniz gibi eski faturalarınıza rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Çevre Dostu

e-Fatura uygulamasına geçerek kağıt tüketiminizi azaltabilir ve bu özeni sistematik olarak tüm raporlamalarınıza uygulattırarak firmanız için belki küçük ama gezegen için büyük adımlar atabilirsiniz.

Mutabakat ve Tahsilat Süreci Hızlanır

Müşterilerinize faturalarınız anında iletilir. e-Fatura uygulaması muhasebe sistemine entegre edilerek müşteri ve satıcılarla mutabakat daha kolay hale geldiği gibi tahsilatlarınız hızlanır.

e-Fatura Uygulaması Nedir?

e-Fatura uygulaması 397 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu tebliği ile hayata geçirilmiş olup 5 Mart 2010 tarihinden beri kullanılmaktadır. Veri format ve standartları Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenmiştir.

e-Fatura; Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen, Vergi Usul Kanunu gereği bir faturada yer alması gereken tüm bilgilerin içinde yer aldığı elektronik ortamda hazırlanan belgeye denir. e-Fatura kağıt faturadan farksız olup aynı hukuki niteliklere sahiptir. Sadece kağıt baskı yerine elektronik ortamda hazırlanmaktadır. e-Fatura’nın amacı belirli standartlara göre tek formatta oluşturulması, satıcı-alıcı arasında faturanın güvenli bir şekilde gönderilmesi ve hem zaman hem de maliyetten tasarruf sağlayan bir sistem oluşturmaktır.

397 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu ile e-Fatura uygulamasından tüzel kişiler yararlanabilirken, 416 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu tebliği ile gerçek kişilere de e-Fatura uygulamasından faydalanabilmenin yolu açılmıştır.

Hızlı Teklif Formu